Best Seller

กล้องประมาลผลรวม

TOTAL STATION SOKKIA IM-52

Share

Share

อุปกรณ์ประกอบ

- ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมขาตั้งอลูมิเนียม

- ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมหลักขาวแดง 
  จำนวน 1 ชุด   

- ขาตั้งกล้องชนิดอลูมิเนียม ปรับความสูง     

- แบตเตอรี่ชนิดบรรจุไฟได้ใหม่

   เครื่องประจุ         

- ถุงคลุมกล้อง และอุปกรณ์ปรับ         
  สายต่อเพื่อถ่ายข้อมูล 

บริการพิเศษจากทางร้าน
-รับประกันฟรีค่าแรงซ่อม 1ปี
-คาลิเบสกล้องฟรี 1ปี หรือ 2ครั้ง

Powered by MakeWebEasy.com