กล้องประมวลผลรวม

คุณสมบัติสินค้า:

TOTAL STATION KOLIDA KTS-442R8

Share

Share

 

 

total KOLIDA KTS-442R8

ระบบกล้องส่อง
- กำลังขยาย 30 เท่า
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้อง 45 มม.
- ขนาดความกว้างของภาพ 1 องศา 30 ลิปดา
- มองเห็นภาพชัดใกล้สุด 1.0 เมตร
- ค่าตัวคูณคงที่ 100 ค่าตัวบวกคงที่ 0

ระบบการวัดมุม
- ระบบอัตโนมัติ ชนิด Liquid Dual axis
- ค่าความถูกต้องในการอ่านมุม
  ( Accuracy ) 2 ฟิลิปดา
- ค่าความละเอียดของมุมราบ และมุมดิ่ง 1 ฟิลิปดา

ระบบวัดระยะ
- วัดระยะกับปริซึม 3,000 เมตร
- วัดระยะแบบไม่ใช้ปริซึม 600 เมตร
- ค่าความถูกต้องมาตรฐาน
  +/- (2mm. +2ppm.xD) m.s.e

คุณลักษณะทั่วไป
- หน้าจอสแดงผล 2 หน้าจอ
- เชื่อมต่อถ่ายโอนข้อมูล มินิ USB
- กล้องส่องหัวหมุดกำลังขยาย 3 เท่า
- แบตเตอรี่(Power ) ใช้งานต่อเนื่อง 10 ช.มต่อก้อน
  ความไวของระดับฟองกลม 8 ลิปดา 2 มม.
- ความไวของระดับฟองยาว 30 ฟิลิปดา / 2 มม.

Powered by MakeWebEasy.com