กล้องมือสอง

คุณสมบัติสินค้า:

TOTAL STATION SOKKIA SET5

Share

Share

 

 

 

กล้องมือสอง TOTAL STATION SOKKIA SET5

ระบบกล้องส่อง
- กำลังขยาย 30 เท่า
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้อง 45 มม.

- ขนาดความกว้างของภาพ 1 องศา 30 ลิปดา
- มองเห็นภาพชัดใกล้สุด 1.0เมตร
- ระบบวัดมุมแบบ incremental encoder

ระบบการวัดมุม
- ค่าความถูกต้องในการอ่านมุม
  ( Accuracy )  5 ฟิลิปดา
- ค่าความละเอียดของมุมราบ

  และมุมดิ่ง 5 ฟิลิปดา
- จอแสดงผล LCD 2 หน้าจอ

คุณลักษณะทั่วไป
- กล้องส่องหัวหมุดกำลังขยาย 3 เท่า
- ความไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดา  2 มม.
- ความไวของระดับฟองยาว 30 ฟิลิปดา  2 มม.

- แบตเตอรี่ชนิดบรรจุไฟใหม่  2 ก้อน


Powered by MakeWebEasy.com