กล้องมือสอง

คุณสมบัติสินค้า:

Total Station SOKKIA SET600S

Share

Share

 

 

 

กล้องมือสอง Total Station SOKKIA SET-600S

ระบบกล้องส่อง
- กำลังขยาย 30 เท่า
- ส่งและรับของเครื่องวัดระยะ
  (EDM) ร่วมกัน
- ระบบอัตโนมัติ  ชนิด 
  Liquid Single axis

ระบบการวัดมุม
- การหาความสูงของจุดใด ๆ ที่ไม่สามารถ
  ตั้งปริซึมได้ ( REM )จุดเดียวกันกับ
  แกนของกล้องส่อง
- วัดระยะที่มีสิ่งกีดขวาง (Missing Line)
- หาตำแหน่งพิกัดของจุดตั้งกล้อง 

คุณลักษณะทั่วไป
- สามารถถ่ายข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ได้
- กำหนดว่า Azimuth และการวัดค่าพิกัด
  เป็น 3 แกน


Powered by MakeWebEasy.com