บทความทั้งหมด

กล้อง Total Station ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญต่องานสำรวจ ซึ่งสามารถทำการวัดและบันทึกข้อมูลต่างๆ ได้ไว้ในกล้องเพียงตัวเดียว

การวัดมุม อสิมุด (Azimuth) สามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือวัดที่เหมาะสมและเฉพาะที่ออกแบบมาสำหรับการวัดมุม โดยมีเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้

ในงานรังวัด การวัดค่าส่วนมากจะเป็นการวัดระยะทางและการวัดมุม หน่วยการวัดจึงมีหลายหน่วยที่แตกต่างกันไป

การตั้งกล้องอาจจะมีการใช้ลูกดิ่งหรือไม่ใช้ก็ได

ขาตั้งกล้องสำรวจเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ส่งผลต่อเสถียรภาพของการใช้งานกล้องสำรวจ

การดูแลกล้องวัดมุม เป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้กล้องทำงานอย่างถูกต้องและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

กล้อง Total station เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในงานด้านทฤษฎีและปฏิบัติเฉพาะด้าน ที่ต้องการความแม่นยำในการวัดและสำรวจสูง

เป้าปริซึม (Prism) เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอีกหนึ่งชิ้น ที่ใช้คู่กับกล้องประมวลผลรวม ( Total station) โดยส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

การตั้งลูกน้ำฟองกลมของกล้องระดับมีขั้นตอนที่ควรปฏิบัติตามเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและถูกต้อง ขั้นตอนที่สามารถนำไปปฏิบัติเพื่อตั้งลูกน้ำฟองกลมของกล้องระดับ มีดังนี้

สาเหตุหลักที่ทำให้งานระดับเกิดความคลาดเคลื่อนจะแบ่งออกเป็น 3 สาเหตุด้วยกัน

กล้องระดับมีความสำคัญกับงานก่อสร้างหลายชนิด เพราะกล้องระดับเป็นอุปกรณ์พื้นฐานหลักๆ ที่ใช้สำหรับการก่อสร้าง

อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงานรังวัดมีหลายชนิด สำหรับงานรังวัดพื้นที่ในลักษณะทั่วไป นี่คืออุปกรณ์บางส่วนที่มักจะใช้:

นอกจากกล้องสำรวจแล้ว ยังมีอุปกรณ์และเครื่องมือเสริมอื่นๆที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในงานสำรวจหลากหลายชนิด เพื่อช่วยในการเก็บข้อมูล และการหาค่าต่างๆ

กล้องระดับเป็นอุปกรณ์สำรวจที่ใช้ในการหาความสูงของจุดต่างๆที่ผู้ใช้งานต้องการทราบ ซึ่งกล้องระดับมีหลากหลายชนิดและ หลากหลายลักษณะ เพื่อให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งานแต่ละประเภท ฉะนั้นมาเรียนรู้คำนิยามต่างๆที่ใช้ในงานระดับมีดังนี้

การวัดมุมในงานสำรวจจะเป็นการวัดมุมบนแนวระนาบ 2 ระนาบ นั้นก็คือ การวัดมุมแนวราบ(horizontal angle) และการวัดมุมแนวดิ่ง (vertical angle)

กล้อง THEODOLITEหรือกล้องวัดมุม เรียกอีกชื่อว่า กล้องไลน์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดมุมราบและมุมดิ่ง กล้องวัดมุมในปัจจุบัน ได้รับการพัฒนาขึ้นอีกหลายรูปแบบได้แก่ กล้องวัดมุมแบบกลที่ประกอบเครื่องวัดระยะทางได้ กล้องวัดมุมแบบดิจิตอลที่ประกอบเครื่องวัดระยะทางได้ และกล้องวัดมุมพร้อมระยะทางแบบ Total Station เป็นต้น ดังนั้นข้อควรระวังในการใช้กล้องTHEODOLITE มีดังนี้ที่ผู้ใช้งานควรรู้

เครื่องวัดระยะเลเซอร์ (Distance Meter) เป็นเครื่องมือตรวจวัดระยะทางโดยไม่ต้องใช้เทปหรือระบบวัดระยะด้วยล้อใช้สำหรับกำหนดระยะทางของวัตถุหรือขนาดอย่างแม่นยำโดยไม่ต้องสัมผัส นอกจากนี้เครื่องวัดระยะเลเซอร์สามารถคำนวณพื้นที่และปริมาตรได้อีกด้วย ในปัจจุบันมีให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสมและความสะดวกของหน้างาน ดังนั้นมาทำความรู้จักประเภทของเครื่องวัดระยะเลเซอร์มีอะไรบ้าง

การวัดระยะทางในงานรังวัดสามารถทำได้หลายวิธี ซึ่งขึ้นอยู่กับความถูกต้องและความละเอียดของงาน สำหรับวิธีการวัดระยะที่นิยมใช้กันมีดังนี้

เครื่องวัดระยะอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดระยะด้วยเลเซอร์ สามารถใช้งานง่าย มีความแม่นยำ และสะดวกในการพกพาสามารถวัดระยะทางได้ทั้งมาตราเมตริก (เมตร) และระบบอังกฤษ (ฟุตและนิ้ว)ในปัจจุบันมีหลายวิธีให้เลือกวัดตามความเหมาะสมและความสะดวกของหน้างาน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องวัดระยะด้วยอัลตราโซนิค (Ultrasonic Range Finder) หรือ เครื่องวัดระยะด้วยคลื่นแสง (Laser Distance meter)ดังนั้น มาเรียนรู้วิธีการดูแลรักษาหลังการใช้งาน มีดังนี้

กล้องวัดมุม หรือกล้องไลน์เป็นเครื่องมือที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของงานสำรวจ ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจเส้นทาง สร้างแผนที่ การวัดระยะทางและมุมของวัตถุหรือพื้นที่ที่ต้องการสำรวจ คุณสมบัติของกล้องวัดมุมที่ใช้ในงานสำรวจมีดังนี้

การหาค่าระดับความสูงหรือการวัดระยะแนวดิ่งนั้น มีรูปแบบหลายวิธีด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการวัดด้วยเทปวัดระยะ การใช้กล้องระดับ การวัดโดยอ้อมด้วยการรังวัดแบบตรีโกณมิติ

ฟุตสกรูเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในงานสำรวจ เนื่องจากมีบทบาทสำคัญในการรักษาความแม่นยำและความเสถียรภาพของอุปกรณ์ที่ใช้ในงานสำรวจ

กล้องวัดมุม (Theodolite)หรือกล้องไลน์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดมุมราบและมุมดิ่งโดยอ่านจากจานองศาโดยมักนำมาใช้ในการก่อสร้างต่างๆดังนั้นลักษณะของกล้องวัดมุมที่ถูกต้องมีดังนี้

การใช้กล้องระดับต้องปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานและคำแนะนำจากผู้ผลิตเสมอ และต้องดูแลรักษากล้องระดับอย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

เมื่อคุณกำลังพิจารณาที่จะซื้อกล้องระดับสำหรับใช้ในงานสำรวจ นี่คือเทคนิคที่คุณสามารถใช้ในการเลือกซื้อได้

การเก็บรักษากล้อง TOTAL STATION เพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น มีขั้นตอนง่ายๆดังนี้

กล้องระดับเป็นเครื่องมือที่หลากหลายและเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยในสถานที่งานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในการให้มั่นใจว่าการวัดที่แม่นยำและรวดเร็วเป็นเรื่องสำคัญ

วิธีเก็บรักษากล้องระดับTOPCON SOKKIA เพื่อคงความสมบูรณ์และประสิทธิภาพของกล้องระดับในระยะยาว การดูแลและเก็บรักษากล้องระดับอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ

การใช้งานกล้องวัดมุมอาจเกิดความผิดพลาดได้เนื่องจากสาเหตุต่างๆ ซึ่งสามารถแสดงออกได้ในรูปแบบต่อไปนี้: 1. การปรับแต่งไม่ถูกต้อง การปรับแต่งกล้อง

การใช้งานกล้องระดับอาจเกิดความผิดพลาดได้เนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้: 1. การติดตั้งไม่ถูกต้อง: การติดตั้งกล้องระดับที่ไม่ถูกต้องหรือไม่แนบมั่นคงกับพื้น

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้