กล้องประมวลผลรวม

คุณสมบัติสินค้า:

TOTAL STATION DADI DTM 622R4

Share

Share

 

 

total Dadi DTM622R4

ระบบกล้องส่อง
- กำลังขยาย 30 เท่า
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้อง 45 มม.
- ขนาดความกว้างของภาพ 1 องศา 30 ลิปดา
- มองเห็นภาพชัดใกล้สุด 1.0 เมตร
- ค่าตัวคูณคงที่ 100 ค่าตัวบวกคงที่ 0

ระบบการวัดมุม
- ระบบอัตโนมัติ ชนิด Liquid Dual axis
- ค่าความถูกต้องในการอ่านมุม
  ( Accuracy ) 2 ฟิลิปดา
- ค่าความละเอียดของมุมราบ และมุมดิ่ง 1 ฟิลิปดา

ระบบวัดระยะ
- วัดระยะกับปริซึม 3,000 เมตร
- วัดระยะแบบไม่ใช้ปริซึม 350 เมตร
- ค่าความถูกต้องมาตรฐาน
  +/- (2mm. +2ppm.xD) m.s.e

คุณลักษณะทั่วไป
- หน้าจอสแดงผล 2 หน้าจอ
- เชื่อมต่อถ่ายโอนข้อมูล สายดาต้าสายดาต้า
- กล้องส่องหัวหมุดกำลังขยาย 3 เท่า
- ความไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดา 2 มม.
- ความไวของระดับฟองยาว 30 ฟิลิปดา / 2 มม.
- แบตเตอรี่(Power ) แบตเตอรี่ 2800mAh
  ใช้งานต่อเนื่อง 8 ช.มต่อก้อน

Powered by MakeWebEasy.com