กล้องประมวลผลรวม TOPCON GTS-1002

คุณสมบัติสินค้า:

จำหน่ายกล้อง TOTAL STATION TOPCON GTS-1002 Non-prism, USB Transfer DATA

แบรนด์ : TOPCON

Share

TOTAL STATION  TOPCON รุ่น GTS-1002 

ระบบกล้องส่อง (Telescope)
- มีตัวส่งและรับของเครื่องวัดระยะ (EDM) ร่วมกันจุดเดียวกันกับแกนของกล้องส่อง
- มีกาลังขยายไม่น้อยกว่า30เท่า
- ความกว้างของเลนส์ปากกล้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 45 มิลลิเมตร
- ให้ภาพหัวตั้งขนาดของภาพในระยะ 1 กม. ไม่น้อยกว่า 26 เมตร หรือ 1 องศา 30 ลิปดา
- ระบบอัตโนมัติ ( Compensator) ชนิด Liquid Single axis

การวัดระยะทาง
- สามารถวัดระยะได้2,000 เมตร โดยใช้ปริซึมไม่เกิน 1 ดวง
- ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน +/- (2mm. +2ppm.xD) M.S.E.
- มีระบบวัดระยะแบบละเอียด Fine mode วัดเร็ว Coarse mode และระบบวัดระยะแบบต่อเนื่อง (Tracking)

ระบบวัดมุม
- แสดงค่าอ่านมุมราบและมุมดิ่งได้ละเอียดถึง 1 พิลิปดา
- ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวัดมุมราบและมุมดิ่งไม่เกิน 2 พิลิปดา
- ใช้ระบบวัดมุมแบบ Absolute Reading

ระบบบันทึกข้อมูลและโปรแกรม
- สามารถบันทึกข้อมูล โดยไม่ต้องใช้แผ่นบันทึกข้อมูลหรือเครื่องบันทึกข้อมูลชนิด อิเล็กทรอนิกส์ โดยบันทึกได้ไม่น้อยกว่า 24,000 ข้อมูล
- สามารถถ่ายข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ได้

สามารถหาฟังก์ชั่นต่อไปนี้ได้
- กําหนดว่า Azimuth และการวัดค่าพิกัดเป็น 3 แกน
- การหาความสูงของจุดใด ๆ ที่ไม่สามารถตั้งปริซึมได้ ( REM)
- กําาหนดตาแหน่งที่ต้องการ (Setting Out หรือ Lay out)
- การวัดระยะที่มีสิ่งกีดขวาง (Missing Line)

- การหาตาแหน่งพิกัดของจุดตั้งกล้อง (Resection)
- นํานวณหาพื้นที่ (Area)

- Side shot, Z coordinate, Point to line, Plane offset
- Program Road

คุณลักษณะเฉพาะทั่วไป
- หน้าจอชนิด LCD ทั้ง 2 ด้านของตัวกล้อง มีปุ่มควบคุมไม่น้อยกว่า 24 ปุ่ม และสามารถป้อนค่าตัวเลขและตัวอักษรได้โดยตรง
- มีความทนทานต่อสภาพบรรยากาศและสามารป้องกันน้ําได้ตามมาตรฐาน IP54 หรือ ดีกว่า
- ระดับฟองกลมที่ฐานกล้องมีความไว 10 ลิปดาต่อ 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า และระดับฟอง ยาว 30 พิลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า
- แบตเตอรี่ชนิดภายในตามมาตรฐานโรงงานสามารถใช้งานได้นานไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อก้อน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้