ชนิดของงานสำรวจทั่วไป (Survey) มีดังต่อไปนี้

Last updated: 18 ธ.ค. 2566  |  1035 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ชนิดของงานสำรวจทั่วไป (Survey) มีดังต่อไปนี้

1 งานสำรวจหมุดบังดับแผนที่ (Control survey) เป็นการสำรวจเพื่อกำหนดหมุดทางราบและ
ทางดิ่ง รวมทั้งการสมมุติหมุดขึ้นมา ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักฐานของการสำรวจชนิดต่าง ๆ วิธีการจะใช้การ
สามเหลี่ยมวงรอบพิเศษ
2 งานสำรวจกรรมสิทธิ์ที่ดิน (Property survey) เป็นการสำรวจเพื่อกำหนดขอบเขตที่ดิน ซึ่งเป็น
การหาระยะทิศทาง และตำแหน่งของเส้นเขต
3 รวจภูมิประเทศ (Topographic survey)เป็นการสำรวจเพื่อหาลักษณะของผิวพิ
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ รวมทั้งที่มนุษย์สว้างขึ้น เราจะได้แผนที่ภูมิประเทศ
4 งานตำรวจอุทกศาสตร์ (Hydrographic survey) เป็นการสำรวจเพื่อหาระดับร่องน้ำเพื่อการ
เดินเรือ การสำรวจแหล่งน้ำเพื่อการทำประบำา งานสำรวจอ่าง การหาระดับน้ำทะเล น้ำขึ้นน้ำลง
5 งานสำรวจเหมืองแร่ (Mine survey) เป็นการสำรวจและสร้างหมุดบังคับแผนที่ เพื่อสำรวจพื้น
ที่สำรวจทางธรณีวิทยา และการทำแผนที่ภูมิประเทศเพื่อกำหนดและทำแผนที่ใต้ดิน ซึ่งสัมพันธ์กับผิวดิน การ
เจาะอุโมงค์ การเจาะปล่องอุโมงค์ (Shaft)
6 งานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (Engineering survey หรือ Construction survey) เป็นการสำรวจ
เพื่อการออกแบบและการก่อสร้างให้ถูกต้องคามแบบแปลน ซึ่งมีการกำหนดคำแหน่งชุด และเส้นด่าง ๆ ของ
โครงสร้าง
7งงานสำรวจเส้นทาง (Route survey) เป็นการสำรวจเพื่อกำหนดหมุดและแนวต่าง ๆ การทำ
แผนที่ภูมิประเทศและการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง รวมทั้งการคิดต่อสื่อสารการขนส่ง แนวต่าง ๆ เช่น ถนน
ทางรถไฟ คลอง ลายไฟฟ้าแรงสูง และท่อต่าง ๆ
8 งานสำรวจทางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ (Photogrammetric survey) การสำรวจจะศึกษาและ
ทำแผนที่จากรูปล่ายทางอากาศ ผลที่ได้ก็จะเหมือนกับแผนที่ที่ได้จากภาดพื้นดิน การทำนั้นจะอาศัยผลการสำรวจภาดพื้นดินช่วยด้วย เช่น การทำหมูดบังคับแผนที (Ground control)

9 งานสำรวจพิเศษอื่นๆ
9.1 Engineering survay เป็นงานสำรวจทางด้านวิวกรรม เพื่อนำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มาทำ
การออกแบบแปลน ซึ่งจะเป็นโครงการขนาคใหญ่โดยใช้หลักการสำรวจขั้นสูง
9.2 Miltary survey งานสำรวจนี้เพื่อใช้ในทางทหารหรือทางยุทธศาสตร์ เช่น การทำแผนที่
สำหรับยิงปืนใหญ่ ซึ่งแผนที่จะมีความละเอียดมากเพราะใช้มาตราส่วนใหญ่
9.3 Geological survey งานสำรวจทางธรณีวิทยา การจำแนกชนิดของหิน แหล่งแร่ และ
โครงสร้างทางธรณีวิทยา
9.4 Soil survey เป็นงานสำรวจชนิดของดิน เพื่อการเกษตร ใช้เพื่อวางแผนปรับปรุงดินใน
เขตต่าง ๆ
9.5 Archaeological survey เป็นงานสำรวจทางโบราณดี ทำแผนที่โบราณสถานและราย
ละเอียดต่าง ๆ ของโบราณวัตถุ
9.6 งานสำรวจป่าไม้ เพื่อจำแนกป่าไม้ การปรับปรุงบำรุงป่า ความอุดมสมบูรณ์ ขอบเขตของ
ป้าสงวน เขตสัมปทานป่าไม้ เขตสัตว์ป่า


ยินดีให้คำปรึกษาแนะนำ กล้องระดับ กล้องวัดมุม กล้องประมวลผลรวม และบริการหลังการขาย : บริษัท พี นัมเบอร์วัน อินสตรูเม้นท์ จำกัด

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้