ชนิดของการสำรวจขั้นพื้นฐานที่ควรรู้มีอะไรบ้าง?

Last updated: 18 ธ.ค. 2566  |  1804 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ชนิดของการสำรวจขั้นพื้นฐานที่ควรรู้มีอะไรบ้าง?

การสำรวจเป็นการออกแบบเพื่อกำหนดหรือดำเนินการวางแผนในการก่อสร้างขั้นพื้นฐาน จำเป็นต้องทำการสำรวจก่อนทุกครั้ง
เพื่อไม่ให้การทำงานเกิดความผิดพลาด ดังนั้นนี่คือชนิดของการสำรวจขั้นพื้นฐานที่ผู้ใช้งานควรรู้

1.การสำรวจที่ดิน (Land Surveying)
เป็นการสำรวจเพื่อหาขอบเขตที่ตั้งและทิศทางที่แน่นอนของที่ดิน เพื่อต้องการทราบพื้นที่ของที่ดินแปลงนั้นๆ เพื่อใช้ในการซื้อขาย
ที่ดินและเพื่อความสะดวกในการวางแผนงาน

2.การสํารวจเพื่อวางผังเมือง (City Surveying)
เป็นการสำรวจที่เกี่ยวกับการจัดหรือการวางแนวของถนน การวางท่อระบายน้ำและท่อประปา เพื่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัย
กับผู้อยู่อาศัย การสำรวจเพื่อวางผังเมืองต้องทำการสำรวจภูมิประเทศเพื่อทำแผนที่แสดงหมุดบังคับทั้งทางราบและทางดิ่ง

3.การสํารวจภูมิประเทศ (Topographic Surveying)
เป็นการสำรวจที่ทำขึ้นเพื่อให้ทราบรูปร่างและลักษณะของภูมิประเทศ ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้น เช่น ถนน อุโมงค์
ภูเขา แม่น้ำ ลำธาร เป็นต้น โดยสำรวจเพื่อหาความกว้าง ความยาวและความสูง เพื่อนำมาเขียนแผนที่ตามลักษณะภูมิประเทศ

4. การสํารวจเส้นทาง (Route Surveying)
เป็นการสำรวจที่เกี่ยวข้องกับทางวิศวกรรมโยธาเป็นหลัก เช่น งานทางหลวงแผ่นดิน การวางท่อประปา โทรเลขและโทรศัพท์ เป็นการวางแผน
เพื่อประโยชน์ทางคมนาคมและการขนส่ง

5.การสำรวจเพื่อทำแผนที่ทางอากาศ (Aerial Surveying Photogrammetry)
เป็นการสำรวจที่ใช้เครื่องบินถ่ายรูปเพื่อทำแผนที่ทางอากาศจุดใดจุดหนึ่งแล้วนำเอาภาพถ่ายมาเรียงต่อกัน เพื่อแปลความหมายของภาพ
แล้วนำมาเขียนเป็นแผนที่ เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศ การสำรวจเพื่อเกษตรกรรม เป็นต้น

ดังนั้นนี่คือชนิดของการสำรวจขั้นพื้นฐานที่นักสำรวจควรรู้ เพราะการสำรวจมีหลายชนิและหลายขั้นตอน เพื่อให้ผู้สำรวจกำหนดแบบ
การก่อสร้างที่ถูกต้องและแม่นยำ ลดการผิดพลาดในการทำงาน


ยินดีให้คำปรึกษาแนะนำ กล้องระดับ กล้องวัดมุม กล้องประมวลผลรวม และบริการหลังการขาย : บริษัท พี นัมเบอร์วัน อินสตรูเม้นท์ จำกัด

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้