คุณสมบัติของผู้ที่จะปฎิบัติงานสำรวจที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร

Last updated: 18 ธ.ค. 2566  |  174 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คุณสมบัติของผู้ที่จะปฎิบัติงานสำรวจที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร

ผู้ที่จะปฎิบัติงานสำรวจที่ดีควรมีคุณสมบัติและลักษณะที่สำคัญต่อไปนี้

1.ความเป็นผู้ฟัง (Good Listener): ผู้สำรวจควรฟังคำถามและข้อมูลจากผู้คนที่พวกเขาสำรวจอย่างรอบคอบและอย่าพึงพอใจมากเกินไปกับความรู้สึกหรือความคิดของตนเอง

2.ทักษะในการสื่อสาร (Communication Skills): ความสามารถในการสื่อสารทั้งในรูปแบบการพูดและเขียนเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อสื่อความหมายและข้อมูลได้อย่างชัดเจน

3.ความรอบคอบและระมัดระวัง (Attention to Detail): ต้องสามารถสังเกตและจดจำรายละเอียดเล็กๆ ได้ เนื่องจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมต้องถูกต้องและเป็นประโยชน์

4.ทักษะในการใช้เทคโนโลยี (Technological Proficiency): ความสามารถในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น GPS, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และซอฟต์แวร์สำรวจ

5.ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity): การคิดออกวิธีการสำรวจและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณค่า

6.ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล (Analytical Skills): การสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่สำรวจได้อย่างเหมาะสมและแปลผลข้อมูลให้เข้าใจได้

7.ความสามารถในการทำงานเป็นทีม (Teamwork): สามารถทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานและประสานงานกับผู้อื่นในทีม

8.ความมีระเบียบ (Organizational Skills): การจัดระเบียบงานและเอกสารเพื่อให้การสำรวจเป็นไปได้ได้ดี

9.ความยืดหยุ่น (Adaptability): สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงได้

10.ความรับผิดชอบ (Responsibility): มีความรับผิดชอบต่องานและข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย

การสำรวจที่ดีต้องการผู้ที่มีทักษะและความรับผิดชอบในการทำงานที่มีความซับซ้อน โดยต้องสามารถจัดการกับข้อมูลที่หลากหลายและทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในการสำรวจภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายได้.ยินดีให้คำปรึกษาแนะนำ กล้องระดับ กล้องวัดมุม กล้องประมวลผลรวม และบริการหลังการขาย : บริษัท พี นัมเบอร์วัน อินสตรูเม้นท์ จำกัด

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้